Asa Central Osiguranje - PRELOADER

Kasko osiguranje mobilnih uređaja

ASA CENTRAL kasko osiguranje mobilnih uređaja - pametnije od pametnih uređaja!

Oštećen, ukraden ili izgubljen mobilni telefon, tablet ili laptop – imamo osiguranje koje vam treba!

Osigurajte novi mobitel, tablet ili laptop i budite bez brige ukoliko se nešto desi. Osigurati možete uređaje koji nisu stariji od  2 godine.

U slučaju nezgode naša je obaveza da Vam kao vlasniku nadoknadimo sve iznose koje ste kao naš osiguranik platili, osim šteta nastalih uslijed  uzroka koja su isključeni iz Uslova osiguranja.

Kasko osiguranje mobilnih telefona, tableta, laptopa i drugih električnih uređaja vrijedi ma gdje da se nalazite osim ako drugačije nije ugovoreno ali se  sva prava iz osiguranja ostvaruju se isključivo na području Bosne i Hercegovine.

Koji su osigurani rizici?

  • Fizičko oštećenje/uništenje – nadoknada štete (popravak ili zamjena uređaja) u slučaju oštećenja ili uništenja uređaja tokom trajanja police osiguranja.
  • Provalna krađa i razbojništvo –nadoknada štete u slučaju krađe uređaja tokom trajanja police osiguranja
  • Štetu nastalu uslijed djelovanja vode ili vatre – nadoknada štete nastale uslijed djelovanja vode ili vatre u tokom trajanja police osiguranja.
  • Troškovi neovlaštenog korištenja uređaja – naknada štete uslijed neovlaštenog korištenja uređaja/ pokrivanje troškova koji nastanu nakon otuđenja osiguranog uređaja, unutar 24 sata prije nego što ste nas obavijetili o nesretnom slučaju.
  • U slučaju oštećenja uslijed kojeg uređaj nije tehnički moguće ili ekonomski isplativo popraviti, osiguravajuće pokriće ugovoreno pod ovim Uslovima vrijedi ako se osigurani uređaj, zajedno sa cjelokupnom serijskom opremom, nakon nastanka osiguranog slučaja, preda Osiguravaču ili se šteta umanji za nedostajuću serijsku opremu.

Koliko dugo traje osiguranje?

Osiguranje vremenski važi od  00:00 h dana koji je označen u polici kao početak osiguranja i prestaje u 24:00 h onog dana koji je u polici naveden kao dan prestanka osiguranja.

Polica osiguranje prestaje vrijediti  u slučaju:

  • nastupanja totalna štete za uređaj naznačen na polici osiguranja,
  • isplatom naknade po ostvarenom riziku krađe za uređaj naznačen na polici osiguranja,
  • prodajom uređaja naznačenog na polici osiguranja,
  • usljed neplaćanja premije ili
  • raskidom ugovora.
Koliko iznosi premija osiguranja?

Obračun premije osiguranja se vrši na godišnjem nivou i ovisi o nabavnoj vrijednosti uređaja i sume osiguranja (iznosi u KM):

Suma osiguranja od / do

Premija

Suma osiguranja od / do

Premija

Do 149,00

20,00

Od 1.451,00 do 1.500,00

111,00

Od 150,00 do 200,00

27,00

Od 1.501,00 do 1.550,00

115,00

Od 201,00 do 250,00

34,00

Od 1.551,00 do 1.600,00

119,00

Od 251,00 do 300,00

40,00

Od 1.601,00 do 1.650,00

122,00

Od 301,00 do 350,00

42,00

Od 1.651,00 do 1.700,00

126,00

Od 351,00 do 400,00

48,00

Od 1.701,00 do 1.750,00

130,00

Od 401,00 do 450,00

50,00

Od 1.751,00 do 1.800,00

133,00

Od 451,00 do 500,00

53,00

Od 1.801,00 do 1.850,00

137,00

Od 501,00 do 550,00

59,00

Od 1.851,00 do 1.900,00

141,00

Od 551,00 do 600,00

61,00

Od 1.901,00 do 1.950,00

145,00

Od 601,00 do 650,00

66,00

Od 1.951,00 do 2.000,00

148,00

Od 651,00 do 700,00

68,00

Od 2.001,00 do 2.050,00

152,00

Od 701,00 do 750,00

69,00

Od 2.051,00 do 2.100,00

156,00

Od 751,00 do 800,00

71,00

Od 2.101,00 do 2.150,00

159,00

Od 801,00 do 850,00

73,00

Od 2.151,00 do 2.200,00

163,00

Od 851,00 do 900,00

77,00

Od 2.201,00 do 2.250,00

167,00

Od 901,00 do 950,00

79,00

Od 2.251,00 do 2.300,00

171,00

Od 951,00 do 1.000,00

83,00

Od 2.301,00 do 2.350,00

174,00

Od 1.001,00 do 1.050,00

87,00

Od 2.351,00 do 2.400,00

178,00

Od 1.051,00 do 1.100,00

92,00

Od 2.401,00 do 2.450,00

182,00

Od 1.101,00 do 1.150,00

96,00

Od 2.451,00 do 2.500,00

186,00

Od 1.151,00 do 1.200,00

98,00

Od 2.501,00 do 3.000,00

223,00

Od 1.201,00 do 1.250,00

102,00

Od 3.001,00 do 3.500,00

255,00

Od 1.251,00 do 1.300,00

103,00

Od 3.501,00 do 4.000,00  

292,00

Od 1.301,00 do 1.350,00

104,00

Od 4.001,00 do 4.500,00  

328,00

Od 1.351,00 do 1.400,00

106,00

Od 4.501,00 do 5.000,00  

365,00

Od 1.401,00 do 1.450,00

107,00

 

 

Kako prijaviti štetu?

Štetu možete prijaviti ONLINE, pozivom ASA CENTRAL kontakt centra na broj 080 02 02 09 ili na najbližem prodajnom mjestu