Asa Central Osiguranje - PRELOADER

Objekti i oprema u montaži

Zaštitite objekte i opremu tokom izvođenja montažnih radova od potencijalnih finacijskih gubitaka uz ASA CENTRAL osiguranje Objekata i opreme u montaži.

Najbolja zaštita tokom izvođenja montažnih radova

Osiguranje objekata u montaži pruža zaštitu od rizika koji se dešavaju tokom izvođenja montažnih radova, a koji bi mogli dovesti do znatnih finansijskih gubitaka.

Osiguranja objekata i opreme u montaži nude mogućnost osiguranja velikog broja rizika, kako požarnih i tehničkih tako i odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Štete mogu biti značajne po svojim iznosima stoga neovisno jeste li investitor ili izvođać neophodno je da imate zaključenu ASA CENTRAL policu osiguranja objekata ili opreme u montaži. 

ASA CENTRAL osiguranje sklapa policu sa investitorom, izvođačem ili podizvođačem radova i to za onaj dio za koji ima imovinski interes ili ugovorenu obavezu da osigura objekat u montaži  - kompletno ili u fazi u kojoj izvodi radove - od mogućih opasnosti.

Predmet osiguranja objekata i opreme u montaži mogu biti:

 • Metalne konstrukcije
 • Mašine, mašinska i elektro oprema, instalacije i aparati, postolja i temelji ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti objekta u montaži
 • Montažna oprema i pomoćni objekti koji služe za montažu
 • Građevinski dio koji se gradi isključivo za potrebe objekta u montaži.

Također ako se ugovori, predmet osiguranja mogu biti i:

 • Objekti koji su već izgrađeni i na kojima se obavljaju montaže, popravci, sanacije i slično, 
 • Montažna oprema i pomoćni objekti koji služe za montažu i koji nisu ili nisu u cijelosti obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekta u montaži ako te stvari čine materijalnu imovinu izvoditelja radova,
 • Pomoćni materijal i alat koji se koriste za montaže,
 • Usidrena plovila, čamci, splavovi, pontoni na vodi te stvari na njima za vrijeme montaže na vodi ili obali,
 • Stvari radnika.

Osnovni rizici koji su pokriveni ASA CENTRAL policom:

 • Požar i udar groma, eksplozija, oluja i grad (tuča), manifestacija i demonstracija, izlijevanja vode, mraza, snijega i leda, snježne lavine, odronjavanja i zarušavanja tla,
 • Udar motornog vozila, prikolice, radne mašine, pada osigurane stvari, udara ili pada drugog predmeta na, ili u, osiguranu stvar,
 • Nepredviđene montaže nezgode,
 • Nespretnosti, nehata ali i zle namjere radnika ili nekog drugog lica,
 • Provalna krađa i obična krađa.

Dopunski rizici su:

 • Poplava, bujica, visoka i podzemna voda,
 • Odgovornost iz djelatnosti izvođača radova za štete pričinjene trećim licima,
 • Ugovorna odgovornost izvođača montažnih radova u garantnom roku.

Polica osiguranja objekata i opreme u montaži  se zaključuje tokom izvođenja radova, probnog pogona i garantnog roka a premija se obračunava na osnovu sume osiguranja koja treba da je jednaka predračunskoj vrijednosti projekta.

Ukoliko se nezgoda desi ASA CENTRAL osiguranje će  garantnom roku nadoknaditi štete sa uzrokom iz perioda montaže, a sa odloženim manifestovanjem. U ostalim periodima, nadoknađujemo stvarne troškove radova i materijala koji su potrebni da se projekat dovede u stanje u kojem je bio neposredno prije nastanka štete. U slučaju štete prouzrokovanoj ljudskim faktorom, , isplatiti ćemo pravednu nadoknadu trećim licima i osigurati pravnu zaštitu u slučaju podnošenja tužbe.

Kontaktirajte nas putem dostupne forme i javit ćemo vam se s prijedlogom cijene kako bi Vaša imovina bila sigurna. 

Kako prijaviti štetu?

Štetu možete prijaviti pozivom ASA CENTRAL kontakt centra na broj 080 02 02 09 ili na najbližem prodajnom mjestu